Affald og storskrald

Affald og storskrald:
 

Affald, som bortskaffes i Klintegaarden, skal være genereret i Klintegaarden.

I Klintegaarden er der affaldsskakter. For enden af skakten er et lille skralderum med en spand.
Du må kun komme husholdningsaffald i skakten.

Ved nedkastning i skakten skal alt affald indpakkes i plasticposer, som lukkes med knude for at sikre godt arbejdsmiljø for portneren samt undgå lugtgener i lejlighederne og rotteplage i kælderen.
 

Større stykker affald skal afleveres som storskrald om torsdagen.
Det gælder også større papkasser, som skæres op, bundtes og stilles frem om torsdagen.

Storskrald må du stille i den midterste port - men kun torsdag. Det vil så blive fjernet om fredagen. Herefter er det først tilladt at stille storskrald igen den efterfølgende torsdag.

Hvis du stiller storskrald i sække skal de være gennemsigtige og affaldet skal sorteres efter kommunens regler - ellers fjernes de ikke.

Bygningsaffald og affald ved flytning skal du selv køre på genbrugspladsen.

Overtrædelse af disse regler vil medføre et affaldshåndteringsgebyr til ejeren på 500 kr. for ejerforeningens merarbejde ved bortskaffelse af ejerens (eller dennes lejers) storskrald.


Papir, pap, plastik, metal m.v. skal afleveres i de nedgravede affaldscontainere ved fortovet.
Klintegaardens beboere finder de nærmeste bag ved Dr. Margrethesvej 2 og på hjørnet Trøjborgvej/Skovvejen.

Mindre elektronik, maling m.v., kan sættes på hylden i skralderummet umiddelbart til højre inden man går ud af den sydligste, bynære port (fællesnøglen passer til låsen).
Portneren vil så samle det i gennemsigtige sække og sætte det ud til storskrald.
Batterier skal du selv lægge i de nedgravede flaskecontainere ved fortovet.

I affaldsrummet mellem opgang C og midterporten står to store containere. Her kan du lægge mellemstore stykker brandbart affald, f.eks. træ og flamingo.

Find de aktuelle regler for affaldshåndtering på Århus kommunes hjemmeside.

Mange slags affald kan ikke afhentes som storskrald. De skal typisk afleveres på en genbrugsstation i stedet.
DETTE ER IKKE STORSKRALD:

  • Bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • Døre og vinduer
  • Haveaffald
  • Skarpe genstande
  • Husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • Lysstofrør og energisparepærer
  • Medicinrester (aflever på apoteket)
  • Småt brændbart (aflever i restaffald)
  • Træpalle
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net