Affald og storskrald

Affald og storskrald:
 

Affald, som bortskaffes i Klintegaarden, skal være genereret i Klintegaarden.

I Klintegaarden er der affaldsskakter. For enden af skakten er et lille skralderum med en spand.
Du må kun komme husholdningsaffald i skakten.

Ved nedkastning i skakten skal alt affald indpakkes i plasticposer, som lukkes med knude for at sikre godt arbejdsmiljø for viceværten samt undgå lugtgener i lejlighederne og rotteplage i kælderen.
 

Storskrald kan afleveres, men kun om torsdagen.
Det gælder også større papkasser, som skal skæres op, bundtes og stilles frem om torsdagen.

Storskrald må du stille i den midterste port - men kun torsdag. Det vil så blive fjernet om fredagen. Herefter er det først tilladt at stille storskrald igen den efterfølgende torsdag.

Mindre storskrald samles i gennemsigtige sække - gerne sorteret efter type.
 

Bygningsaffald og resteffekter ved flytning skal du selv køre på genbrugspladsen.


Overtrædelse af disse regler vil medføre et affaldshåndteringsgebyr til ejeren på 500 kr. for ejerforeningens merarbejde ved bortskaffelse af ejerens (eller dennes lejers) storskrald.


Småt pap, plastik, metal samt papir, restaffald m.v. skal afleveres i de nedgravede affaldscontainere ved fortovet.
Klintegaardens beboere finder de nærmeste bag ved Dr. Margrethesvej 2 og på hjørnet Trøjborgvej/Skovvejen.


Find de aktuelle regler for affaldshåndtering på Århus kommunes hjemmeside.
 

Mange slags affald kan ikke afhentes som storskrald. De skal typisk afleveres på en genbrugsstation i stedet.

DETTE ER IKKE STORSKRALD:

  • Byggeaffald, køkkenelementer, toiletter, håndvaske og anden sanitet 
  • Døre og vinduer
  • Glas og spejle
  • Haveaffald
  • Kemikalier
  • Lysstofrør og elpærer
  • Medicinrester (aflever på apoteket)
  • Restaffald
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net