I 2017 foreslog Århus Byråd lokalplan 1035.
Den handler om at SHIP, på Århus Ø, skulle bygges i 7 etager i stedet for 4 etager.
Ejerforeningen gjorde indsigelse.
Den kan læses hvis du klikker herunder.
Klintegaardens indsigelse mod SHIP-byggeriet

 

 

Tidligere meddelelser fra bestyrelsen kan du finde på denne side.

Ude til venstre kan du finde nogle overskrifter, og så kan du bare klikke på dem, du vil læse om.

Meddelelser fra 2010 og nyere kan du se herunder.

 

Fotogtrafen var på pletten den dag, da nogle af vores tage blev grønne:

Cykler

31.01.2013.

Det vrimler med cykler

Kære beboere.

Vedr. henstilling af cykler i Klintegaarden

Mange cykler i Klintegaarden betyder tillige, at der ikke er et tilstrækkeligt antal cykelstativer til især indendørs henstilling af cykler.

Og til trods for vores cykeloprydninger, er der fortsat mange cykler i Klintegaarden.

Mange cykler, både inden- og udendørs, er henstillet i strid med vores husorden som siger, at henstilling af cykler inden- og udendørs kun må foretages i cykelstativerne.

Dette betyder bl.a., at hvis man ikke kan finde plads til sin cykel i cykelstativerne indendørs, så må man finde plads i et af de udendørs cykelstativer som er placeret diverse steder.

Især cykler som indendørs er henstillet i strid med vores husorden er til besvær, både for de beboere som skal flytte cykler som er placeret foran deres pulterrum, og ligeledes for vores portner, som skal bruge tid på at flytte rundt på cykler for at komme til skraldespande m.m..

Bl.a. for at imødegå dette, er reglerne for cykelhenstillinger en del af vores husorden.

N.B.: Der arbejdes for tiden på at finde en løsning på vores problem med de mange cykler i Klintegaarden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyt tørrerum

09.11.2011.

Nyt tørrerum - nu med varme og ventilation

I nær fremtid kan vi tage en tiltrængt udvidelse af tørrekælderen under opgang M i brug.

Med etableringen af de mange nye pulterrum i foråret er der blevet frigjort plads til et ekstra tørrerum, som vil forøge kapaciteten med ca. 30 procent.

Det nye tørrerum ligger i åben forbindelse med de to eksisterende, og der er samtidig med udvidelsen opsat radiatorer og ventilatorer i kælderen, hvilket har nedsat tørretiden betydeligt og skabt bedre luft i lokalerne.

Du vil opdage, at dit vasketøj er tørt på under et døgn – så se nu at få det hentet, så andre kan komme til, tak.

 

Simple regler:

 

Der er traditionelt godt fyldt op på snorene her i den kolde tid, så for at vi alle skal få glæde af tørrekælderen, bedes I overholde følgende simple regler.

 

1. Hent dit tøj, så snart det er tørt og senest 24 timer efter ophængning. Glemt tøj vil blive fjernet og kan senere hentes hos portneren.

 

2. Tørrestativer kan anvendes, hvis de klappes sammen og stilles op ad muren efter brug. Alle beboere har fri ret til at bruge de tørrestativer, der måtte stå i tørrekælderen.

 

3. Svedigt sportstøj må ikke hænges op i tørrekælderen.

 

4. Og til sidst et gammelt husmodertrick: hvis tøjet ophænges vinkelret på snorene med klemmer fordobles kapaciteten i tørrekælderen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
 

Skimmelsvamp

09.11.2011.

Gør det mindst to gange om dagen

Det er ikke blot højsæson for fyrfadslys og gryderetter men også for de små, luftbårne sorte sporer, der har det med at sætte sig på ydervægge og badeværelsets lofter under det ildevarslende navn skimmelsvamp.

Rodalon og klorin er velkendte våben.

Der er imidlertid et effektivt og helt gratis modtræk: udluftning

Men det skal være i mindst 10 minutter to gange dagligt, siger eksperterne.

Det sikrer i de fleste tilfælde en så lav luftfugtighed, at skimmelsvamp ikke opstår.

Endvidere er det vigtigt, at der om vinteren er varme på radiatorerne i alle lejlighedens rum - også under eventuel bortrejse. Vil man undgå skimmelsvamp, er det selvfølgelig også en rigtig god idé at undlade at tørre tøj oppe i lejlighederne.

Og undgå også at anbringe større møbler som skabe og kommoder op ad uisolerede ydervægge.

Nogle beboere i Klintegaarden slås hver vinter med angreb af skimmelsvamp, og ved næste ajourføring af husordenen vil vi derfor indføre en henstilling om at huske de daglige indtag af frisk og tør luft.

Indtil da kan man læse flere gode råd om kampen mod skimmelsvamp på www.bolius.dk

Vaskemaskiner

22.august 2011.

Ønsker du at benytte eget vaskemiddel?
 
Vaskemaskinerne i Klintegaarden doserer automatisk vaskemiddel i overensstemmelse med det valgte program.
 
Nogle brugere ønsker imidlertid af forskellige årsager at benytte deres eget vaskemiddel.
 
Vi minder derfor om, at ønsker du at fravælge maskinens egen sæbe, så tryk på knappen hvid vask/kulørt vask til ingen af de røde lamper lyser og hæld dit eget vaskepulver i skuffen til venstre på maskinens front.
 
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
Papircontainere

 22.august 2011
  
Papircontainere er inddraget
 
Aarhus Kommune har valgt at inddrage papircontainere placeret inde i byens ejendomme.
 
Det gælder således også de containere, som Klintegaarden har haft stående ved portene mod gaden og terrassen.
 
Vi skal altså i fremtiden aflevere aviser, papir, pap og lignende i de nedgravede affaldscontainere ved fortovet.
 
For Klintegaardens beboere er de nærmeste beliggende ud for Skovvejen 22 og på hjørnet Trøjborgvej/Skovvejen.
 
Med venlig hilsen
 
BESTYRELSEN
 

Fredning af Klintegaarden?

08.07.2011.
 

Møde om fredning af Klintegaarden.

Klintegaarden er et enestående eksempel på funktionalistisk arkitektur, der bør fredes. Det mener Kulturarvstyrelsen.

Men hvad betyder en fredning egentlig? Hvilke fordele og ulemper vil den medføre for beboerne? Og i hvilken udstrækning kan vi påvirke de begrænsninger, som en fredning vil indeholde?

Disse og mange andre spørgsmål bliver der lejlighed til at få besvaret på et orienteringsmøde onsdag 14. september kl. 19 i Fællesrummet.

I mødet deltager også arkitekt Signe Hommelhoff fra Kulturarvstyrelsen. 

Der vil senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Klintegaardens Ejerforening, hvor vi som eneste punkt på dagsordenen vil diskutere spørgsmålet om fredning.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Prisstigning på vaskeriet
24.02.2011
Kære vaskeribruger.
Priserne for at benytte Klintegaardens vaskeri har været uændret i seks år.
På grund af øgede udgifter til el og vand er vi nu nødt til at forhøje priserne med to kroner for brug af vaskemaskine og tørretumbler, der nu koster henholdsvis 14 kroner og 12 kroner.
Det er fortsat gratis at benytte centrifuge.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Skal vi flette vore brunkager sammen?

24.11.10.

Selv om vi ikke kan komme i varmt brusebad i Klintegaarden, kan vi jo godt mødes til lidt uformel varm julehygge.
 
Det sker tirsdag 7. december kl. 19.30
i Fællesrummet.
 
Medbring selv the, kaffe gløgg, småkager eller hvad du nu har lyst til at nyde. Der vil være levende musik, juleeventyr og almindelig hygge. Har du lyst til at underholde med ét eller andet, så giv et praj til Birgit Aidt, 46 L, på telefon 86 12 61 20.
 
På gensyn.

Varmeregnskab

31.05.10.

Varmeregnskabet bliver udsendt en af dagene. Efterbetaling eller tilbagebetaling vil komme med på indbetalingskortet for juli måned.

Venlig hilsen administrator.

Er din cykel udåndet

25.05.10.

Vores portner kan konstatere, at mange cykler står ubenyttede i Klintegaardens udendørs stativer. Adskillelige har flade dæk og mangler pedaler eller sadel. 
Cyklerne vil i begyndelsen af juni blive sat i depot. Mangler du din cykel, så kontakt portner Peter Bækgaard, evt. på 2040 6963. 
Cyklerne vil efter tre måneder blive afhentet af storskrald. 

Ny portner
27.03.10.
Peter Bækgaard er vores ny portner

Det er en mand med både teoretisk og praktisk erfaring, der efter påske tiltræder stillingen som ny portner i Klintegaarden. 
Blandt 116 ansøgere har bestyrelsen valgt Peter Bækgaard, 56 år, der er uddannet tømrer og byggetekniker. Efter i en årrække at have arbejdet for århusianske tømrermestre, har Peter i de seneste 10 år haft ansættelse hos Ejendomsadministrationen Svend Andresen i Højbjerg, hvor han som vicevært og med håndværksmæssige forpligtelser har serviceret forskellige ejendomme med tilsammen 450 lejere.
Vores ny portner er ikke ukendt med Klintegaarden. Han voksede op på Skovvejen, hvor hans forældre drev en købmandsforretning, og til drengetidens pligter hørte blandt andet at bringe varer ud til kunder i Klintegaarden. 
I dag bor Peter Bækgaard i hus i Egå med sin hustru, Inger, der er uddannet fysioterapeut. Parret har to voksne sønner, og fritidsinteresserne omfatter blandt andet hus, have, natur og sport. 
Vi ønsker Peter velkommen til Klintegaarden og ser frem til et godt samarbejde.
Samtidig må vi tage afsked med portner Jørgen Hansen, der har været hos os i tre år. Jørgen har samvittighedsfuldt varetaget sine viceværtsforpligtelser i Klintegaarden, hvis haveanlæg i særlig grad har nydt godt af hans store erfaring og solide håndelag. Vi siger Jørgen tak for indsatsen og ønsker held og lykke fremover.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Varmepenge
15.01.10 
Som bekendt har Århus kommune, i en årrække, opkrævet for meget i fjernvarme.
For at tilbagebetale overskudet har fjernvarmen, siden den 1. januar 2008, været billigere end ellers. Prisen har været reduceret med 7,9 øre pr. kWh ekskl. moms.
Ejerforeningen har valgt at fortsætte denne ordning, da tilbagebetaling er uoverskuelig administrativt, og vil koste ejerforeningen penge.
Takstnedsættelsen gælder frem til 31. december 2011 – hvor hele overdækningen så vil være tilbagebetalt.
Du kan læse mere på www.minevarmepenge.dk
Postkasser

15.01.10.

Fra 1. januar 2010 skulle postkasser have været opsat nederst i opgangene.
PostDanmark har imidlertid givet dispensation, så vi kan vente indtil postkasserne kan leveres.
Indtil videre vil du således få din post leveret igennem dørens brevsprække som sædvanligt.
 


 
Lav din egen hjemmeside med mono.net