-

Hund


Der har, i de seneste år, været en øget interesse for at holde hund i Klintegaarden.
Også som betingelse for køb af lejlighed.

Bestyrelsen har besluttet, at der indtil videre ikke gives tilladelse til at holde hund.
Der er brug for færre hunde i Klintegaarden - ikke flere.

Husordenen forbyder hundeluftning i gården. 
Dette skal foregå udenfor Klintegaardens matrikel.

Hårde hvidevarer: Vaskemaskiner, opvaskemaskiner m.v.


Hvis en ejer ønsker at installere vaskemaskine, opvaskemaskine eller lignende i sin lejlighed, skal følgende være opfyldt, hvis der ikke er afløb i gulvet, hvor maskinen står:

1.
Maskinen skal sættes på en drypbakke

2.
Vandtilførslen skal være udstyret med et aqua-stop eller lignende, så vandtilførslen afbrydes hvis maskine, slanger eller afløb ikke fungerer korrekt

Dette fremgår også af husordenen.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net