Hvem skal betale håndværkerudgiften i lejligheden
 

Hvor går grænsen mellem hvad ejerforeningen og den enkelte ejer skal betale?

 

Dette spørgsmål bliver ofte stillet, så derfor er dette notat blevet skrevet.
Det er vigtigt, at alle ejere bliver behandlet ens, og at der er gennemsigtighed i spørgsmålets håndtering.
Derfor bliver tvivlsspørgsmål afgjort af de samme bestyrelsesmedlemmer hver gang.

Viceværten kan ikke bestille håndværker til at udføre arbejde i Klintegaarden.
Alt arbejde skal forhåndsgodkendes af et bestyrelsesmedlem, ellers afvises fakturaen.

 

Kloak og afløb.
Hvis et afløb er stoppet, er det ejerens eget ansvar.
Lejlighedens ejer skal sikre, at der ikke kommer vatpinde, engangsklude, bleer eller lign. i afløbene.
Ejerforeningen har alene ansvaret for de lodrette faldstammer, og disse renses først efter at ejeren har haft adskilt sine afløbsrør helt frem til den lodrette faldstamme.

Hvis det er nødvendigt, skiftes de lodrette faldstammer løbende. Gerne i forbindelse med eventuelle renoveringer af lejlighedernes køkken eller badeværelse. Dette betales af ejerforeningen.
Alle vandrette afløbsrør er ejerens ansvar.

Såfremt det i forbindelse med en faldstammeudskiftning også er nødvendigt at udskifte gulvafløb indstøbt i dæk, kan et standard gulvafløb evt. betales af ejerforeningen. Det vurderes i hver enkelt sag.

Det er ikke tilladt at montere vakuumventiler som erstatning af direkte faldstammeudluftning. Faldstammen skal føres op til fri udluftning over tag.
 

Skader på vand- og varmerør.
Alle lodrette rør mellem lejlighederne betales af ejerforeningen.
T-stykker på stigstrenge betales af ejerforeningen, men ikke lukkehanen, som betales af ejeren.

Det er en forudsætning, at udskiftningen er godkendt af et bestyrelsesmedlem, inden den udføres.

Alle andre rør, radiatorer og ventiler i lejligheden betales af ejeren.
Mangler der en lukkehane, skal denne monteres i forbindelse med rørarbejde i lejligheden.

Bemærk, at vedtægterne forbyder kobberrør i lejlighederne af hensyn til korrosion.

Når der har været lukket for vandet, løsner der sig ofte skidt fra vandrørene.
Dette er et vilkår for os alle, når vi bor i så gammel en ejendom.
Derfor er en evt. udbedring af følgerne heraf ejerforeningen uvedkommende.

 

 

Skjulte rør, nedhængte lofter m.v.
Hvis en nuværende eller tidligere ejer har valgt at afdække rør eller afløb med lette vægge, inddækninger eller nedhængt loft, så er det ejerforeningen uvedkommende.
I den situation er det altid ejeren selv, der skal betale for udbedringen af dette.
Ejerforeningens ansvar for de lodrette stigrør bortfalder også i den situation. 
Det er jo ikke muligt at holde øje med eventuelle utætheder, der måtte opstå.

Hvis rørene ikke har været skjulte, betaler ejerforeningen følger af stigrørskader alene svarende til det oprindelige loft eller væg, således som det så ud ved Klintegaardens opførelse.
 

Ejerforeningens bestyrelse.

Tegninger af afgrænsning

NB: Se også under "Praktiske ting"


Lukkehaner i lejligheden
 

Inde i alle lejligheder skal der være lukkehaner.
Både på rør med varmt og koldt vand samt på fjernvarmerør.
De skal placeres umiddelbart efter stigstrengen og skal være kugleventiler (ikke balofix).
Hvis de ikke er i lejligheden nu, skal de monteres når der alligevel skal laves rørarbejde i lejligheden.
Derved generes de øvrige beboere mindst muligt fremover med lukning af vand og varme.
Det er ejerens ansvar at det bliver udført og det skal altid ske efter aftale med portneren.
Ejeren betaler udgiften hertil.
Kun autoriserede VVS-installatører må udføre opgaven.


VVS-firma
 

Niels Mølgaard ApS
Søren Nymarks Vej 15
8270 Højbjerg
Tlf: 87 44 88 00 

Hvis en ejer, for egen regning og risiko, skal have udført vvs-opgaver i sin lejlighed, kan det være hensigtsmæssigt at benytte dette firma.
Overmontøren vil sørge for at det er de samme folk, der bliver sendt til Klintegaarden hver gang.
Derved kommer de til at lære vores anlæg at kende og kan hurtigere lukke de rigtige steder m.v.
 

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net